Archiwum 2016-03

Archiwum program ENOVA ERP, finanase i księgowość, kadry i płace, CRM, handel, marketing oraz magazyn 2016-03

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server | Program ENOVA
Excel import danych do bazy SQL | SQL Azure | SQL Server 2012 |
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Firmę Microsoft.

Drukowanie dokumentów

Drukowanie dokumentów | Drukowanie dokumentów w magazynie narzędzi | Program ENOVA
Dokumenty wypożyczeń |
Wydruk Dokumentu Wykonywany Jest Przez Użycie Polecenia Wydruk z Górnego Paska Przycisków.

Polityka bezpieczeństwa systemu RMA

Polityka bezpieczeństwa systemu RMA | Polityka bezpieczeństwa programu Reklamacje. | Program ENOVA
Technologia ASP.NET |
Domyślnie Program rma Używa Autentykacji Opartej o Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Programu. Polityka Bezpieczeństwa Systemu rma Jest Więc Bezpośrednio Powiązana z Ustalonymi Zasadami Bezpieczeństwa Serwera Microsoft Windows.

Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje

Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje | Przygotowanie wdrożenia systemu reklamacyjnego | Program ENOVA
Usługi programistyczne |
Złożoność Rozwiązywanych za Pomocą Informatyki Problemów Charakteryzuje Wielkość i Struktura Zbiorów Danych Oraz Złożoność Procedur Przetwarzania Tych Informacji. przygotowanie do Wdrożenia Programu Reklamacje Obejmują Konfigurację i Dostosowanie Oprogramowania do Konkretnych Potrzeb Użytkowników Systemu.

Eksport danych

Eksport danych | Program ENOVA

Funkcja Eksportu Danych Jest Aktywna w Kartotekach Oraz Raportach.

Grupowanie

Grupowanie | Grupowanie danych | Program ENOVA

Funkcja Grupowania Pozwala na Przedstawienie Danych Wyświetlanych w Tabeli Pogrupowanych wg Warunku (wybranej Kolumny).

Analiza przedwdrożeniowa Reklamacje

Analiza przedwdrożeniowa Reklamacje | Analiza przedwdrożeniowa aplikacji reklamacje | Program ENOVA

Analiza Przedwdrożeniowa Systemu Reklamacyjnego ma za Zadanie Zebranie i Opisanie

SQL express

SQL express | SQL express w narzędziowni | Program ENOVA
SQL Server 2008 |
Baza Danych Microsoft sql Express to Bezpłatna Wersja Doskonałego Systemu Bazodanowego.

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server | SQL 2008 Server w narzędziowni | Program ENOVA
SQL Server 2008 |
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft.

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa | Polityka bezpieczeństwa systemu magazyn narzędzi SQL | Program ENOVA
Aplikacja internetowa |
Domyślnie Program Studio Magazyn Narzędzi.net Używa Autentykacji Przez Windows, w Takim Wypadku Zalogowanie do Systemu ms Windows Pozwala na Automatyczną Identyfikacją Pracownika i Nadanie mu Określonych Uprawnień do Aplikacji

Filtrowanie

Filtrowanie
Filtrowanie | Filtrowanie danych | Program ENOVA

Filtrowanie Wykonywane Jest za Pomocą Wiersza Filtrowania. w Polach Wiersza Filtrowania zapisywane są Wartości a Dostępna w Polach Ikona Filtrowania Wyświetla Listę Warunków Filtrowania i Opcji Wykonania Operacji.

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server | SQL 2008 Server w magazynie | Program ENOVA
Raportowanie za pomocą Report Builder | SQL 2008 Server | SQL express |
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft z Której Korzysta Program Magazynowy Wms.net

SQL express

SQL express | SQL express w magazynie | Program ENOVA
Systemy IT |
Baza Danych Microsoft sql Express to Bezpłatna Wersja Doskonałego Systemu Bazodanowego z Którego Korzystać Program Magazynowy Wms.net

Integracja z systemem ERP

Integracja z systemem ERP | Program ENOVA
Integracja Corax ERP | Integracja Hermes SQL | Integracja z SAP za pomocą XI |
Moduł Spedycja, Jest Zewnętrznym Programem Służącym do Wspomagania Pracy Magazynu, w Zakresie Spedycji Towarów

SQL express

SQL express | Program ENOVA
Program do magazynu | SQL 2008 Server |
Baza Danych Microsoft sql Express to Bezpłatna Wersja Doskonałego Systemu Bazodanowego.

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server | Program ENOVA
Program magazynowy | Systemy IT |
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft.

Spedycja

Spedycja | Program ENOVA

Moduł Dedykowany do Obsługi Magazynu w Zakresie Spedycji w Oparciu o Firmy Kurierskie.

Numer RMA

Numer RMA
Numer RMA | Numer RMA reklamacji | Program ENOVA

Rejestracja Zgłoszenia Reklamacyjnego Przez Internet Powoduje Automatyczne Nadanie Numeru rma Reklamacji - Return Merchandise Authorization.

Zgłoszenia reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne | Program ENOVA
Reklamacje | Zgłoszenie internetowe |
Rejestracja Zgłoszenia Reklamacyjnego Przez Internet.

Studio CMS.net

Studio CMS.net | Program ENOVA

Moduł Zarządzania Treścią na Stronach Internetowych Cms.net

Bezpieczeństwo systemu DMS

Bezpieczeństwo systemu DMS | Program ENOVA

Bezpieczeństwo Jest Ważne w Każdym Typie Programu Rozproszonego. Różne Typy Aplikacji Wymagają Różnych Poziomów Zabezpieczeń.

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów
Archiwizacja dokumentów | Program ENOVA
Aplikacja internetowa | Archiwizacja dokumentów | PDF - archiwizacja dokumentów |
Program Umozliwia Rejestrowanie Dokumentów Zgodnie z Zasadami Obowiązującymi w Danej Jednostce Organizacyjnej. Zarejestrowane Dokumenty są Odpowiednio Klasyfikowane, Następuje Nadanie Numeru Zbudowanego w Oparciu o Klasyfikację Dziesiętną (na Numer Składają się Następujące Informacje: Symbol Jednostki Organizacyjnej, Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej, Kolejny Numer Sprawy, Kolejny Numer akt Sprawy, Rok).

Dlaczego Sklep Internetowy.net

Dlaczego Sklep Internetowy.net | Program ENOVA

Dlaczego Warto Kupić Sklep Internetowy.net Zamiast Skorzystać z Oferty Dostępnych Tanich Rozwiązań?

Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Report Builder 2.0 SQL 2008 server | Program ENOVA
Report Builder |
Raportowanie w Oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer na sql 2008 Server

Studio Archiwizacji Dokumentów SAD

Studio Archiwizacji Dokumentów SAD | Program ENOVA
Dokumenty elektroniczne | SQL 2008 Server |
Klasyczne Metody Przechowywania Dokumentów w Postaci Papierowej Stawiają Wiele Ograniczeń Wynikających z Natury Papierowej Dokumentu.

Microsoft SQL 2008 server

Microsoft SQL 2008 server | Program ENOVA
SQL Server 2012 |
Microsoft sql 2008 Server - Program Microsoft sql Server 2008 Oferuje Rozszerzenia w Zakresie Funkcji Bezpieczeństwa, Które Pomagają Zapewnić Wydajne Zarządzanie Konfiguracją Funkcji Zabezpieczeń, Silne Uwierzytelnianie i Kontrolę Dostępu, Zaawansowane Szyfrowanie i Podstawowe Funkcje Zarządzania, a Także Rozszerzone Inspekcje.

Funkcje bazy SQL server

Funkcje bazy SQL server | Program ENOVA
Obsługa informatyczna | Systemy IT |
Najważniejsze Funkcje Jakie Oferuje Baza sql Server

Zarządzanie handlowcami - wizyty

Zarządzanie handlowcami - wizyty | Program ENOVA
Zarządzanie relacjami z klientami | Zarządzanie zasobami ludzkimi |
Program Crm.net Pozwala Handlowcom Rejestrować Swoje Wizyty u Klientów. do Tego Celu Przygotowany Został Specjalny Formularz, za Pomocą Którego Handlowiec Wprowadza Informacje Gdzie, Kiedy i u Kogo Przebywał.

Business Intelligence

Business Intelligence | Program ENOVA
BUSINESS INTELLIGENCE | FUNKCJE BAZY SQL SERVER | Microsoft SQL 2008 server | Zintegrowane Systemy Zarządzania |
Wyzwania Stawiane Przed Business Intelligence Dotyczą Zapewnienia Pracownikom Właściwych Informacji we Właściwym Czasie.

Microsoft SQL 2005 server

Microsoft SQL 2005 server | Program ENOVA

Baza Danych sql Server 2005 Została Zaprojektowana Tak, by Pomóc Przedsiębiorstwom w Sprostaniu tym Wyzwaniom.

SQL express

SQL express | Program ENOVA
Baza danych SQL 2008 Server |
Baza Danych Microsoft sql Express to Bezpłatna Wersja Doskonałego Systemu Bazodanowego.

Kontrola i rozliczanie handlowców

Kontrola i rozliczanie handlowców | Program ENOVA
Kalendarze CRM |
Szef Sprzedaży Musi Zmierzyć się z Wieloma Trudnościami. Największym Jego Kłopotem Jest Nieustanne Dostosowywanie się do Zmieniających Warunków i Próba Pogodzenia Handlowców z ich Pracodawcami.

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server | Program ENOVA
SQL Server 2012 | Zintegrowane systemy zarządzania |
Microsoft sql Server (ms Sql) to System Zarządzania Bazą Danych, Wspierany i Rozpowszechniany Przez Korporację Microsoft.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi | Program ENOVA
CRM Handlowiec | Program CRM Handlowiec | Systemy IT | Zarządzanie zasobami ludzkimi |
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (inaczej Zarządzanie Personelem, Funkcja Personalna lub Human Resource Management) – Termin ten Można Ogólnie Zdefiniować Jako Strategiczną, Jednorodną i Spójną Metodę Kierowania Najcenniejszym z Kapitałów Każdej Organizacji – Ludźmi, Którzy Osobistym i Zbiorowym Wysiłkiem Przyczyniają się do Realizacji Wszystkich Założonych Przez Organizację Celów, a tym Samym Umacniają jej Przewagę nad Konkurencją.

Załączniki

Załączniki | Program ENOVA
Eksport danych |
Standardowa Funkcja Pozwalająca Dołączać Dowolne Pliki do Danego Dokumentu – Stanowiące Załączniki.

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami | Program ENOVA
Instrukcja programu CRM | Zarządzanie handlowcami - wizyty |
Zarządzanie Relacjami z Klientami lub System Relacji z Klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to Zestaw Narzędzi i Procedur Istotnych w Zarządzaniu Kontaktami z Klientami.

Kalendarze

Kalendarze | Program ENOVA
Program dla handlowców |
Kalendarze w Programie Crm.net Mają za Zadanie Przedstawić Graficznie Spotkania Handlowców z Klientami.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl