Archiwum 2018-01

Archiwum program ENOVA ERP, finanase i księgowość, kadry i płace, CRM, handel, marketing oraz magazyn 2018-01

Outsourcing IT Poznań

Outsourcing IT Poznań | Outsourcing IT w Poznaniu | Program ENOVA

Outsourcing it Poznań Oferowany Jest Przez Firmę Softwarestudio. Jest to Ekonomiczna i Wygodna Forma Utrzymania Systemów Informatycznych. Outsourcing it Poznań nie Wymaga Zatrudniania na Stałe Osób Odpowiedzialnych za Jego Poprawne Działanie. Softwarestudio Poznań Oferuje Świadczy Usługi dla Firm w Poznaniu i Całym Kraju.

Oprogramowanie WMS

Oprogramowanie WMS | Wizualizacja magazynu | Program ENOVA

Zarejestrowany Wewnętrzny Dokument Systemu wms Może Zostać Wydrukowany Jako Szczegółowa Lista (picking List) Albo Jako Dokument Zagregowany - te Same Pozycje Towarowe są Zgrupowane i Sumowane. Dokumenty pz i wz Rejestrowane w Systemie erp są Traktowane Przez Oprogramowanie wms Jako Dokumenty Zlecenia Przyjęcia lub Zlecenia Wydania. Integracja Pozwala na Eliminację Dodatkowych Prac Związnaych z Zakąłdaniem Bazy Towarowej i Kontrahentów Oraz Tworzeniem Dokumentów Zleceń Przyjęcia i Wydania.

Oprogramowanie logistyczne

Oprogramowanie logistyczne | Oprogramowanie WMS | Program ENOVA

w Kartotece Asortymentowej nie są Modyfikowane Pola Indeks i Ilość. Ponadto Optymalizując Pracę Magazynierów Zwiększa się Ilość Operacji Magazynowych, co za tym Idzie Można Wyposażyć ich Przenośne Urządzenia z Czytnikami Kodów Kreskowych. Międzynarodowy Przełom w Dziedzinie Ważenia Oraz Światowe Uznanie Przyniosła Waga “triple-beam”, Która Przez Następne Lata Była Nieustannie Modyfikowana i Ulepszana.

Oprogramowanie magazynowe online

Oprogramowanie magazynowe online
Oprogramowanie magazynowe online | Programy magazynowe online | Program ENOVA

Osoby Zarządzające Magazynami, Dążąc do Maksymalizacji Zysków, Szukają Rozwiązań Mających na Celu Redukcję Wysokich Kosztów Związanych z Magazynowaniem Wykorzystują Oprogramowanie Magazynowe Online. w Ostatnich Latach Coraz Więcej Średnich i Dużych Polskich Przedsiębiorstw Sięga po Systemy Klasy Wms, nie Wszystkie Jednak na Rynku Rozwiązania to Programy Działające Online Przez Internet. Oprogramowanie Magazynowe Online Firmy Softwarestudio Zgodne Jest ze Standardem Html5, Css3 i Jquery.

Oprogramowanie do zarządzania online

Oprogramowanie do zarządzania online | Integracja z wf-mag wapro | Program ENOVA

w Takiej Sytuacji Doskonałym Rozwiązaniem Jest Studio Magazyn wms net dla Operatorów Logistycznych. Bogatą Funkcjonalność Oprogramowania Magazynowego Uzupełniają Standardowe Funkcje Platformy Takie jak Zapis Danych do Plików Excel, Automatyczna Wysyłka Raportów Oraz Powiadomień Droga Mailową. Zebra Mc32n0-gi2haheia to Pierwsze Urządzenie Testowane i Zastosowane Przez Inżynierów Softwarestudio w Gospodarce Magazynowej.

System magazynowy online

System magazynowy online | Magazynowy system informatyczny | Program ENOVA

Nowoczesny System Magazynowy Obejmuje Rozwiązania Działające nie Tylko Bezpośrednio w Magazynie, ale Dostarcza Informacji Przez Internet Wszystkim Współpracującym Kontrahentom. Bezpieczny i Stabilny System do Zarządzania Magazynem Oferuje Aplikacje na Terminale Radiowe (kolektory) Działające w Sieci Lokalnej Wifi lub Przez Internet. Sieci Handlowe Potrzebują Mieć Szybki i Pewny Dostęp do Informacji o Dostępnych Stanach Magazynowych, a to Zapewnić Może Zintegrowany System Magazynowy Online.

System obsługi magazynu

System obsługi magazynu | Kontrolki | Program ENOVA

Podczas Eksportu Danych w Dolnym Pasku Tabeli Danych Jest Wyświetlany Komunikat o Wykonywanej Funkcji. Optymalny Dobór Urządzeń i Oprogramowania, z Szerokiego Spektrum Producentów, Dostosowany do Indywidualnych Potrzeb Klientów Oraz Doradztwo i Obsługę Serwisową Wchodzą w Zakres Usługi. Program Wysyła do Wagi Paletowej Komunikat Sterujący, Który Powoduje Odczytanie Wagi.

Program do obsługi magazynu

Program do obsługi magazynu | Artur szmidt | Program ENOVA

Jeśli Usługa Sieciowa Jest Płatna, Można Dołączyć Procedurę Wnoszenia Płatności. Oferuje Nowoczesne, Świetnie Wyposażone Magazyny Przystosowane Również do Przechowywania Wymagających Szczególnych Warunków Zapasów. Rozwój Tego Narzędzia Stawia Coraz Trudniejsze Zadania Przed Twórcami Rozwiązań Internetowych.

Program do prowadzenia magazynu

Program do prowadzenia magazynu | Dopisanie nowego miejsca składowania | Program ENOVA

Potwierdzenie Odbioru Towaru Wymaga Wprowadzenia do Dokumentu wz Kodu Autoryzacji Generowanego w Programie Przy Zatwierdzeniu Awizo Wydania Przez Kontrahenta lub Dokumentu wz Bufor, Jeśli Dokument ten nie Jest Zapisywany na Podstawie Awizo. Dokument Przyjęcia Towaru do Magazynu pz Jest Dokumentem Magazynowym Potwierdzającym Przyjęcie do Magazynu Materiałów czy Towarów od Kontrahenta z Zewnątrz, Czyli Innego Podmiotu Gospodarczego. Ogólnie Testem Motoroli et1 Jesteśmy Dosyć Mocno Zawiedzeni, Gdyż Wygląda Urządzenie jak Tablet za 300 zł w Pancernej Obudowie za 4 Tysiące.

Program WMS

Program WMS | Zmiana nazwy załącznika | Program ENOVA

w Układzie Pionowym Asortyment Będzie Rozmieszczany Zgodnie z Zasadami Ergonomii Pracy rąk Człowieka dla Regałów Obsługiwanych Metodami „ręcznymi” lub Zgodnie z Charakterystyką Podnoszenia Środkami Transportu (średnia Wysokość Podnoszenia) Automatyczna Identyfikacja Wykorzystywana Przez Program Umożliwia Także: szybki Dostęp do Danych - za Pomocą Czytnika Kodów Kreskowych lub Rfid Odczytać Pełną Informację o Danym Towarze lub Nośniku, Identyfikowalność Nośników - Każdy Nośnik Znajdujący się na Magazynie (paleta, Big-bag, Kontener, Itp. Testy i Szkolenia - Zainstalowany i Skonfigurowany System wms Musi Rozpocząć Swoje Poprawne Działanie, Dlatego Niezbędnym Elementem Jest Wykonanie Testów pod Względem Działania Algorytmów i Łatwości Obsługi i Współpracy z Dostarczonym Sprzętem. w Układzie Poziomym Towary Grupy a Umieszczane Będą w Miejscach Składowania w Pobliżu Najkrótszej Odległości od Drogi Łączącej Wejście i Wyjście Towarów.

Programy do magazynowania

Programy do magazynowania | Autoryzacja | Program ENOVA

System wms Może Składać się z Wielu Modułów Mających Zastosowanie w Określonych Branżach czy Rozwiązaniach. Moduł Magazynowy dla Kontrahentów Dostępny Przez Internet Wdrażany Jest w Firmach Logistycznych, Gdzie Istnieje Potrzeba Udostępniania Informacji o Stanach Magazynowych Wielu Różnym Kontrahentom ( Właścicielom Przechowywanego Towaru) Wraz z Możliwością Wystawiania Dokumentów Poleceń Wydań, Kontrolą Operacji Magazynowych (wgląd w Dokumenty Magazynowe Przyjęć, Wydań, Kompletacji Itp. z Poziomu Rejestru Miejsc Składowania Dostępna Jest Funkcja Wyświetlająca Historię Obrotów Związaną z Danym Miejscem Składowania.

Systemy informatyczne w magazynie

Systemy informatyczne w magazynie | Systemy wms | Program ENOVA

Raport Tabeli Przestawnej Oferuje Interakcyjny Sposób Szybkiego Podsumowywania Dużych Ilości Danych. Oprogramowanie Magazynowe Studio Magazyn wms net Dedykowane Jest do Zarządzania Przestrzenią Magazynową, a Jedną z Jego Funkcjonalności Jest Możliwość Prezentacji Zajętości Magazynu lub Wyświetlanie Lokalizacji Wybranych Indeksów Magazynowych z Pomocą Graficznych Tabel. dla Pozycji Dokumentu (palet) Drukowane są Etykiety Nośników.

WMS system

WMS system | System do awizacji | Program ENOVA

Aplikacja Magazynowa Online Pozwala na Korzystanie Przez Użytkownika z Funkcjonalności Podobnej do Standardowej Aplikacji Windows Instalowanej na Stacji Roboczej. Jest to Czas Wprowadzania Rozszerzeń, Które nie Zostały Dokładnie Sprecyzowane Przez Klienta w Fazie Projektu. Chaotyczne, złe Zarządzanie Magazynem Powoduje Opóźnienia w Wysyłkach, Pomyłki w Lokalizacji Towarów, złe Wykorzystywanie Zasobów, Nadmiar lub Niedobór Towarów, a w Końcu: Niezadowolenie Pracowników i Klientów co Przekłąda się na Gorsze Wyniki Finansowe.

Wms program

Wms program | Jednostki towarowe | Program ENOVA

Najbardziej Korzystna Lokalizację Magazynu Wraz z Najlepszymi Warunkami Umowy Najmu. Gospodarka Paletami w Wielu Przedsiębiorstwach Realizowana Jest ze Stratami Wynikającymi z Braku Systemu Obrotu Paletami Typu Euro, z Którego Ubywają Dobre Palety, a Zastępowane są Podróbkami nie Spełniającymi Standardowych Wymagań. Rozwiązania Przepływu Informacji Wspomagające Procesy Magazynowe Wykorzystują Komputery w ich Realizacji.

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management | Program ENOVA

Zarządzanie Relacjami z Klientami System Relacji z Klientami crm Customer Relationship Management) Zestaw Narzędzi i Procedur Istotnych w Zarządzaniu Kontaktami z Klientami.

Administrator programu

Administrator programu | Program ENOVA

Administrator Programu crm Handlowcy

Wizyty handlowców

Wizyty handlowców | Program ENOVA

Baza Wizyt Jest Zbiorem Wszystkich Wprowadzonych Wizyt i Służy do Filtrowania Ważnych dla Użytkownika Elementów.

Gospodarka paletami

Gospodarka paletami | Program ENOVA
Magazyn palet |
Program Magazyn Palet Przeznaczony Jest dla Firm Produkcyjnych, Handlowych i Logistycznych do Kontroli i Rozliczania Palet z Dostawcami, Odbiorcami i Przewoźnikami.

Magazyn w chmurze

Magazyn w chmurze | Program ENOVA

Najwygodniejsze Rozwiązanie dla Firm Logistycznych to Obsługa Programu Magazynowego Zainstalowanego i Dostępnego w Chmurze.

Hosting oprogramowania

Hosting oprogramowania | Program ENOVA

Hosting Oprogramowania Jest to Jedno z Najtańszych Rozwiązań Przy Zachowaniu Wysokiej Dostępności i Gwarantowanej Jakości Usług.

Zarządzania Bazą Danych SQL

Zarządzania Bazą Danych SQL | Program ENOVA

w Bazie Danych Zawarta Jest Wiedza Odnosząca się do Pewnego Wydzielonego Fragmentu Świata Rzeczywistego.

Funkcje systemu Warehouse Management System

Funkcje systemu Warehouse Management System | Warehouse Management System | Program ENOVA

Podstawowym Zadaniem Systemu Warehouse Management System Jest Bezbłędna Lokalizacja Towarów w Magazynie Oraz Kontrola Przebiegu Obrotu Magazynowego. Dodatkowo Funkcje Systemu Warehouse Management System Obejmują Procesy Kompletacji i Wysyłki.

Program Warehouse Management System

Program Warehouse Management System | Program ENOVA

Aplikacja Magazyn Wms.net Jest to Oprogramowanie Klasy wms (warehouse Management System), Stanowi Kompleksowe Rozwiązanie Informatyczne (oprogramowanie, Urządzenia, Usługi i Serwis) Pozwalające na Zarządzanie Ruchem Produktów na Magazynie Oraz Optymalizujące Wykorzystanie Przestrzeni Magazynowej.

Palety

Palety | Program ENOVA
Program magazynowy palety |
od Wielu lat Firmy Zmagają się z Problemem Ginących Palet, co w Znacznym Stopniu Przyczynia się do Zwiększenia Kosztów Prowadzenia Działalności. Upłynnianie Palet Jest Nagminnym Zjawiskiem we Wszystkich Firmach Będących Ogniwem w Łańcuchu Dostaw.

Ekrany do wyświetlania

Ekrany do wyświetlania | Program ENOVA
Ekrany |
Ekrany do Wyświetlania Obrazu Przez Projektor

Pliki

Pliki | Program ENOVA

Platforma Studiosystem Działa w Oparciu o Szereg Plików.

Dane źródłowe

Dane źródłowe | Program ENOVA

Administrator Udostępnia Uniwersalną Funkcję Pozwalającą Przeglądać Dane z Bazy Wpisując Zapytanie sql

Dzienniki

Dzienniki | Program ENOVA

Platforma Studiosystem Rejestruje Rózne Informacje Podczas Eksploatacji Systemu Przez Użytkowników. Informacje o Zdarzeniach Zapisywane są w Dziennikach

Serwery wirtualne

Serwery wirtualne | Program ENOVA

Prywatna Chmura Firmy Softwarestudio Pracuje w Środowisku Virutalnym Opartym o Vmware Umożliwiając Kompletne Zarządzanie Usługami. Całość Infrastruktury Sprzętowej, Dostępu do Internetu i Bezpieczeństwa Zapewnia Najlepsze Naszym Zdaniem w Polsce Datacenter Beyond.

Skanowanie numeru seryjnego

Skanowanie numeru seryjnego | Program ENOVA

Ewidencja Urządzeń Posiadajacych Unikalny Numer Seryjny (sn - Serial Number) Występujący w Urządzeniach Elektrycznych, Elektrnicznych lub Mechanicznych Wymaga Zastosowania Systemu Automatycznej Identyfikacji za Pomocą Kodów Kreskowych lub Kodów qr.

VMware

VMware | Hosting VMware | Program ENOVA

Vmware to Globalny Lider w Zakresie Wirtualizacji i Infrastruktury Chmur Obliczeniowych. Oferuje Sprawdzone w Praktyce Rozwiązania, Które Poprawiają Wydajność Systemów Informatycznych Przez Ograniczenie ich Złożoności Oraz Umożliwienie Elastyczniejszego Dostarczania Usług. Softwarestudio Oferuje Usługi Związane z Wdrożeniami Wirtualnych Serwów Vmware Oraz Hostowanie Aplikacji w Środowisku Wirtualnym. Mamy Możliwość Dostarczania Naszym Klientom Niezawodnych Rozwiązań Vmware na Zasadzie Hostingu.

Wirtualizacja aplikacji dla przedsiębiorstw

Wirtualizacja aplikacji dla przedsiębiorstw | Serwery wirtualne dla przedsiębiorstw | Program ENOVA

Wirtualizować Można Dowolne Aplikacje, co Umożliwia Osiągnięcie i Przekroczenie Wydajności Serwerów Fizycznych Przy Jednoczesnej Eliminacji Konieczności Przydzielania Nadmiarowych Zasobów Sprzętowych. Azure to Potężne Połączenie Zarządzanych i Niezarządzanych Usług Umożliwia Tworzenie i Wdrażanie Aplikacji Oraz Zarządzanie Nimi w Dowolny Sposób, co Zapewnia Niezrównaną Wydajność.

Hosting oprogramowania Magazyn WMS.net

Hosting oprogramowania Magazyn WMS.net | Program ENOVA
Oprogramowanie do magazynu |
w Ofercie Softwarestudio Znajduje się Usługa Hosting Magazyn Wms.net. Jest to Usługa Wynajmu Oprogramowania Magazynowego.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl