Optymalizacja usług

Optymalizacja Usług Możemy Poddawać Usługi "programowe" - .

Program ENOVA > TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE > Optymalizacja usług

Optymalizacja usług


Optymalizacja usług możemy poddawać usługi "programowe" - te które widać w services.msc a nie zainstalowane sterowniki.

Prekonfiguracja Windows włącza domyślnie o wiele za duSo usług konsekwencją czego jest pamięciożerność i "zamulanie" komputera. Wyłączenie zbędnych usług to właśnie optymalizacja usług. Najczęściej optymalizacja usług polega na zmianie typu uruchomienia z Automatycznego na Ręczny. Jest to pewna asekuracja bo gwarantuje czy to samoistne czy to sprowokowane przez ciebie jej włączenie zgodnie z potrzebą. Co do opcji Wyłączony to stosujemy z ostroSnością bo nieprawidłowo wybrana usługa do tej akcji może spowodować kłopoty z uruchomieniem systemu w następstwie jego uszkodzenie i niezbędną reinstalację. To zależy jeszcze od wagi usługi i jej powiązań z innymi. Nie mając więc 100% pewności co do danej usługi postąp asekuracyjnie dając Ręczny lub w ogóle nie zmieniaj jej ustawień. # Optymalizacja ## Usług #

Usługi kryptograficzne

Usługi kryptograficzne - usługa ta steruje całym zestawem funkcji: Catalog Database Service: kontrola sygnatur plików Windows (Windows File Protection opisane + sterowników podpisanych cyfrowo (WHQL); Protected Root Service (zarządzanie certyfikatami Trusted Root Certification Authority); Key Service (wspomaganie kontroli certyfikatów). # Optymalizacja ## Usług #


Zarządzanie aplikacjami

Zapewnia działanie usług instalacyjnych. Wyłączenie jest możliwe choć skutkiem ubocznym prawdopodobnie będzie problem z dodawaniem / usuwaniem aplikacji. # Optymalizacja ## Usług #


Aktualizacje automatyczne

Umożliwia automatyczną aktualizację systemu o krytyczne poprawki. Domyślnie Windows ściąga cichaczem i niespodziewanie pyta o ich instalację. Zarówno automatyczne jak i ręczne instalowanie uaktualnień via Windows Update wymaga działania Usług kryptograficznych. Jeśli zadawala cię automatyczne ładowanie łatek obie usługi musisz ustawić na Auto. Jest to jednak ściąganie niekontrolowane. Lepiej wiedzieć co i po co nam się ściąga. # Optymalizacja ## Usług #