Wdrożenie Corax

Wdrożenie Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem erp Corax Firmy .

Program ENOVA > USŁUGI > Wdrożenie Corax

Wdrożenie Corax


Wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem ERP Corax firmy Humansoft

Wybuierając oprogramowanie humansoft Corax otrzymają Państwo system informatyczny, który pozwalają podnieść efektywność firmy we wszystkich strategicznych obszarach zarządzania. Począwszy od zarządzania gospodarką magazynową, zamówieniami własnymi i obcymi, zarządzania produkcją, sprzedażą i finansami aż po zarządzanie relacjami z klientami. Program humansoft Corax wspomaga firmy w poszukiwaniu i tworzeniu nowych praktyk zarządzania, zwłaszcza tam gdzie wymagane jest obniżenie kosztów działalności na rzecz wzrostu dynamiki i wydajności. # Wdrożenie ## Corax #