Zamówienia i oferty

Elastyczne Zarządzanie Produktami Wymaga Dorbej Organizacji Procesu .

Program ENOVA > ENOVA MODUŁ HANDEL > Zamówienia i oferty

Zamówienia i oferty


Elastyczne zarządzanie produktami wymaga dorbej organizacji procesu sprzedaży. W tym celu warto wykorzystać elemnty jakie oferuje ENOVA w zakresie zamówień i ofert

System ENOVA jest wyposażony w odrębne listy dokumentów magazynowych i handlowych. W tej sytuacji dokumenty np. FV i WZ nie muszą być tożsame, choć standardowe ustawienia powielają zapisy z FV na WZ. Producent zaproponował następujący obieg dla dokumentów handlowych (FV, FF, PAR i ZK) i magazynowych (PZ i WZ): Dokumenty PZ i WZ powstają automatycznie na listach dokumentów magazynowych w chwili dodawania do dokumentów handlowych pierwszej pozycji towaru z magazynu (nie dotyczy usług). Z dokumentów handlowych na magazynowe nie są przenoszone usługi. Korekty dokumentów magazynowych następują automatycznie poprzez korekty dokumentów handlowych. Np. korekta faktury sprzedaży (KFV) generuje automatycznie korektę wydania magazynowego KWZ. Jeśli użytkownik korzysta z faktur zaliczkowych FZAL, to obieg dokumentów umożliwia przekształcenie FZAL do kolejnej FZAL lub do FV. Faktury zaliczkowe powodują zobowiązania podatkowe VAT nie wpływając na obrót magazynowy. Dopiero wystawienie końcowej faktury FV do faktur zaliczkowych powoduje powstanie dokumentu magazynowego i obrót towarowy. Zachowanie (relacje) dokumentów jest opisane w rozdziale Obieg dokumentów. Decyduje o nim zaznaczony, jeden z czterech parametrów: Blokowanie towaru...- ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje, że wraz z wystawieniem dokumentu zamówienia, tworzy się dokument rezerwacji. Zamówienie jest odzwierciedlane w kolumnie stan zamówień na liście stanu magazynu i rezerwuje towar (zdejmuje ze stanu magazynu), Uwzględnienie w stanie zamówionym – ustawienie aktywne, powoduje uwzględnienie zamówienia w kolumnie stan zamówień na liście stanu magazynu i nie rezerwuje towar (nie wpływa na stan magazynu), Rezerwacja towaru – ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje, że wraz z wystawieniem dokumentu zamówienia, tworzy się dokument rezerwacji. Na liście stanu magazynu ilość zarezerwowana pomniejsza stan magazynu, Bez zmian stanu - ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje brak powiązań zamówienia ze stanem zamówień i stanem magazynu na liście stanów magazynowych. # Zamówienia ## Oferty #

zamowienia-i-ofertyzamowienia-i-ofertyzamowienia-i-ofertyzamowienia-i-oferty

Zamówienia
Zamówienia
Oferty

Zamówienia

ZD (Zamówienie do dostawcy) – rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO, ZO (Zamówienie od odbiorcy) – rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO,. # Zamówienia ## Oferty #


Oferty

Oferta od dostawcy – dokument jest rejestracją propozycji od dostawcy, nie wpływa na listę „stan magazynu?, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie, Oferta dla odbiorcy – dokument jest rejestracją propozycji dla odbiorcy, nie wpływa na listę „stan magazynu„, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie. # Zamówienia ## Oferty #