Zmiany w VAT podamy Ci na tacy

Zmiany w Vat. czy to Początek Zapowiadanej .

Program ENOVA > PROGRAM ENOVA > Zmiany w VAT podamy Ci na tacy

Zmiany w VAT podamy Ci na tacy


Zmiany w VAT. Czy to początek zapowiadanej ofensywy legislacyjnej. Mamy nadzieję, że tak bo nic nie pomaga bardziej w sprzedaży oprogramowania dla małych i srednich przedsiębiorstw jak zapowiedź zmian w przepisach

Zapowiadane zmiany w VAT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku i co ważne będą dotyczyć prawie wszystkich przedsiębiorców. Wszystko również wskazuje na to, że będzie to proces długotrwały i zakończy się dopiero w 2013 roku. W takiej sytuacji, to czego oczekuje Klient, to pewności, że dostawca Jego oprogramowania zdąży ze zmianami na czas a koszty tej Operacji będą przewidywalne. Zespół Soneta producent oprogramowania ENOVA już od września 2010 roku śledzi prace nad ustawą. Na podstawie projektu ustawy, a także informacji, jakich dostarcza nam Sejmowa Komisja Finansów zaplanowaliśmy zmiany w programie enova. Pierwsza publikacja wersji ENOVA uwzględniająca zmiany VAT planowana jest na 10 grudnia 2010. Pojawią się tam między innymi nowe stawki VAT oraz mechanizmy wspierające proces zmiany stawek na kartach towarowych i usługowych, a także wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych, na których mogą występować stare i nowe stawki. Zmiany w VATpodamy Ci na tacy Proswimy pamiętać, o tym, że część lokalnych producentów oprogramowania może nie być w stanie dostosować swoich rozwiązań do nowych zmian w przepisach dotyczących stawek VAT na 2011 rok. Od października 2010 trwa w Internecie promocja hasła akcji „Zmiany w VATpodamy Ci na tacy” m.in. na portalu www.infor.pl, w środę 3.11.2010 ok. 11.10 – w Polsat News Soneta weźmie udział w audycji poświęconej zmianom stawek VAT. Również w listopadzie ENOVA reklamowana będzie w telewizji Polsat News oraz w dedykowanych portalach informacyjnych. # Zmiany ## vat ## Podamy ## Tacy #

Podatek VAT 2011 - czekają nas spore zmiany

Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników. br/>br/> Zmiana ustawy będzie oddziaływać na: br/>br/> br/>1) podmioty biorące udział w obrocie gazem, energią elektryczną, cieplną i chłodniczą, br/>2) podatników VAT korzystających z prawa do odliczenia w odniesieniu do nabywanych nieruchomości stanowiących u nich majątek przedsiębiorstwa i związanych z tym wydatków, w przypadku gdy nieruchomości te są wykorzystywane również na cele prywatne przez podatnika lub jego pracowników lub bardziej ogólnie, do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, br/>3) podatników VAT nabywających określone pojazdy samochodowe do działalności gospodarczej, których konstrukcja sprawia, że mogą być wykorzystywane również do celów prywatnych, br/>4) podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. br/>br/> Konieczność nowelizacji ustawy VAT wynika z obowiązku dostosowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 10/14), zwanej dalej „dyrektywą Rady 2009/162/UE”. Państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić do krajowego porządku prawnego odpowiednie przepisy niezbędne do wykonania ww. dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. # Zmiany ## vat ## Podamy ## Tacy #


Zmiany VAT 2011

Zmiany jakie będą obowiązywały po 1 stycznia 2011 należą do dużych i trudnych, ponieważ dotyczyć będą wszystkich podmiotów gospodarczych. Wszyscy musimy się do tego wydarzenia przygotować. Nasz zespół pracuje nad odpowiednimi modyfikacjami w oprogramowaniu już od września 2010. Uważnie śledzimy prace nad projektem ustawy oraz działalność Komisji Finansów, a następnie projektujemy nowe funkcje w programie. Nie zapominamy przy tym o ergonomii naszych rozwiązań. Wiele firm zaczyna teraz przygotowania do „akcji VAT”. W ostatnim okresie, w różnych formach kontaktów Państwa z nami, coraz częstszym tematem są przygotowania programu enova do nowej gospodarczej rzeczywistości. Najczęściej powtarzane pytania to „Czy już pracujemy nową wersją?” i „Na kiedy planujemy wersje ze zmianami?”. Wiemy, że dla wielu z Państwa, szczególnie dla firm handlowych, będzie to organizacyjne i logistyczne wyzwanie. br/>br/>Prezes Soneta Sp. z o.o.br/>Robert Czuła. # Zmiany ## vat ## Podamy ## Tacy #


ENOVA a zmiany VAT na 2011

Plan publikacji wersji oprogramowania ENOVA zawierające zmiany legislacyjne: br/>- 10 grudnia 2010 (nowe stawki Vat, mechanizmy wspierające przygotowanie baz handlowych oraz baz księgowych w zakresie ewidencjonowania dokumentów) br/>- styczeń 2011 (po publikacji wzorów deklaracji i e-deklaracji przez Min.Fin.) br/>br/>Każdy z klientów Soneta, który posiada program ENOVA na aktualnej gwarancji otrzyma znowelizowane oprogramowanie enova bez dodatkowych opłat. # Zmiany ## vat ## Podamy ## Tacy #