ZMIANA KLASYFIKACJI PKWIU

Program ENOVA Zmiana klasyfikacji PKWiU

Przyjęcie towaru do magazynu
Przyjęcie towaru do magazynu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: Awizo przyjęcia, Dokument Pz bufor, Dokument Pz, ZMIANA lokalizacji – przesuniecie palet.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem
Nowy wyświetlacz skanera motorola ms9190 z podświetleniem o dużej rozdzielczości umożliwia łatwe oglądanie, niezależnie od oświetlenia od zaciemnionych zakątków w magazynach, po jasne światło słoneczne na rampie lub płycie załadunkowej. Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole różnica. Podczas testów nie obyło się też bez problemów z oprogramowaniem, z dnia na dzień przestał się łączyć z sieciami wifi na tyle się zblokował, że przez kilka dni nie udało się testerom rozwiązać problemu.

Corax ERP - wycena wyrobu gotowego
Wycena wyrobu obliczana jest równolegle wg stałej ceny ewidencyjnej oraz ceny zakupu surowców z uwzględnieniem powiązanej z wyrobem usługi. Cena ewidencyjna zapisana jest w zakładce Ceny w kartotece wyrobu. Pole to zostaje automatycznie wypełnione ceną ewidencyjną po utworzeniu dokumentu PC (ZMIANA ceny ewidencyjnej). Umożliwia on zmianę ceny ewidencyjnej wyrobów dla aktualnego stanu magazynowego. Wartość dokumentu PC jest różnicą wyliczoną pomiędzy starą ceną ewidencyjną a nową ceną.

Corax ERP - zmiana miejsca użytkowania środka trwałego dowód MT
Tabela ta zawiera listę utworzonych w module dowodów MT (ZMIANA miejsca użytkowania środka trwałego). Dowody MT są dowodami zmiany miejsca użytkowania środka trwałego i mogą dotyczyć zmiany: wydziału; użytkownika; symbolu kosztowego wydziału. Po zrealizowaniu dowodu MT zmiany są widoczne natychmiast w kartotece środka trwałego.

Archiwizacja dokumentów
Program umozliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol KLASYFIKACJI dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok).

Corax ERP - klasyfikacja środków trwałych
Grupa GUS - wartość tego pola jest związana z klasyfikacją środków trwałych Jest to symboliczne oznaczenie grupy rodzajowej, do której środek trwały jest zakwalifikowany. Wprowadzone oznaczenie powinno być zgodne z obowiązującą klasyfikacją rodzajową GUS. W polu tym może się znaleźć tylko zapis zgodny z tabelą grup środków trwałych. Pole to musi być wypełnione, jeśli jako typ majątku wybrany jest "środek trwały" lub "inwestycja w obcych środkach trwałych". Przywoływana jest tu tabela KLASYFIKACJI, którą edytować można w opcji Klasyfikacja środków trwałych. Tabela KLASYFIKACJI środków trwałych zawiera usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego i pełni jednocześnie rolę słownika grup rodzajowych wykorzystywanego w trakcie redagowania pola Grupa GUS podczas wprowadzania do ewidencji nowego środka trwałego. Zawartość tej tabeli powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Obecnie uwzględnia ona obowiązujące akty prawne tj.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie KLASYFIKACJI Rodzajowej Środków Trwałych (KRST). Redagując w programie Tabelę KLASYFIKACJI środków trwałych można potraktować ją jako wzorzec dla wprowadzanych podziałów na grupy, podgrupy i rodzaje, stosownie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ponadto w przypadku zmiany klasyfikacja rodzajowej (np. w związku z dostosowaniem do KLASYFIKACJI europejskiej), bez żadnych trudności można zmodyfikować klasyfikację funkcjonującą w programie.

Zmiana klasyfikacji PKWiU
Od stycznia 2011 r. wprowadzone zostaną również zmiany w odniesieniu do obowiązującej Polskiej KLASYFIKACJI Towarów i Usług. Przepisy ustaw regulujących podatki dochodowe będą odwoływały się do nowej KLASYFIKACJI statystycznej z 2008 r., a nie jak dotychczas do KLASYFIKACJI z 1997 r. Celem zmian jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań Polskiej KLASYFIKACJI Wyrobów i Usług z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,jak również pełniejsze wypełnienie wymogów dyrektyw unijnych. Rozporządzenie wprowadzające nową PKWiU z 2008 r. weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Jednak do celów opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej utrzymana została PKWiU z 1997 r. Można ją jednak stosować tylko do końca 2010 roku.

Zmiana klasyfikacji PKWiU
Od stycznia 2011 r. wprowadzone zostaną również zmiany w odniesieniu do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Przepisy ustaw regulujących podatki dochodowe będą odwoływały się do nowej klasyfikacji statystycznej z 2008 r., a nie jak dotychczas do klasyfikacji z 1997 r. Celem zmian jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,jak również pełniejsze wypełnienie wymogów dyrektyw unijnych. Rozporządzenie wprowadzające nową PKWIU z 2008 r. weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Jednak do celów opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej utrzymana została PKWIU z 1997 r. Można ją jednak stosować tylko do końca 2010 roku.

Zmiana klasyfikacji PKWiU
Od stycznia 2011 r. wprowadzone zostaną również zmiany w odniesieniu do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Przepisy ustaw regulujących podatki dochodowe będą odwoływały się do nowej klasyfikacji statystycznej z 2008 r., a nie jak dotychczas do klasyfikacji z 1997 r. Celem zmian jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,jak również pełniejsze wypełnienie wymogów dyrektyw unijnych. Rozporządzenie wprowadzające nową PKWiU z 2008 r. weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Jednak do celów opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej utrzymana została PKWiU z 1997 r. Można ją jednak stosować tylko do końca 2010 roku.


 • Rozwiązania dla służb utrzymania ruchu
  oprogramowanie utrzymanie ruchu -

 • enova handel
  Moduł Magazyn, uzupełniony modułem Faktury systemu enova, tworzy jego część o nazwie Handel. -

 • program enova
  ENOVA to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy ERP, wspomagające pracę wszystkich działów w przedsiębiorstwie, a w szczególności dla działów handlowych, księgowość i działy kadrowo-płacowe. -

 • enova księgowość
  Moduł KSIĘGA HANDLOWA systemu ENOVA zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. -

 • Aplikacja internetowa
  program magazyn narzędzi - Aplikacje internetowe to programz, do którzch dostęp uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki takiemu modelowi dostępu do oprogramowania, jesteś niezależny od czasu i miejsca w których chcesz skorzystać z funkcjonalności, która jest potrzebna.

Wersja Demo

  Dane kontaktowe

  SoftwareStudio
  SoftwareStudio Sp. z o.o.
  60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

  53 33 22 626

  kontakt@softwarestudio.com.pl