DZIENNIK

Program ENOVA dziennik

Dzienniki


Platforma StudioSystem rejestruje rózne informacje podczas eksploatacji systemu przez użytkowników. Informacje o zdarzeniach zapisywane są w DZIENNIKach


Dziennik


Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).


dziennik
dziennikdziennikdziennikdziennikdziennikdziennikdziennik
Bezpieczeństwo fizyczne danych
Baza danych składa się z plików. Plik bazy można podzielić na pliki danych i pliki DZIENNIKa transakcji.

Oprogramowanie jako usługa
Przedstawiciele firm IT, analitycy, DZIENNIKarze coraz częściej mówią i piszą o cloud computing. Trudno jest jednak zrozumieć, co oznacza, bo nie istnieje jednoznaczna jego definicja.br/>

Dzienniki
Platforma StudioSystem rejestruje rózne informacje podczas eksploatacji systemu przez użytkowników. Informacje o zdarzeniach zapisywane są w DZIENNIKach

Dziennik księgowań
Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

Dzienniki księgowe
System zakłada istnienie wielu DZIENNIKów księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego DZIENNIKa. Na początku system generuje jeden DZIENNIK o symbolu 1 i nazwie DZIENNIK podstawowy. Definicja ta może być wystarczająca. Należy pamiętać, że system sam rozróżnia rodzaje dokumentów i wykorzystując opcję Filtry można uzyskać informacje np. tylko o dekretach dotyczących sprzedaży. Jeśli jednak potrzebne jest wprowadzenie kolejnych DZIENNIKów należy usunąć stworzoną przez system pozycję i utworzyć samodzielnie DZIENNIKi. W praktyce spotyka się podział DZIENNIKów na: 1. DZIENNIK zakupów 2. DZIENNIK sprzedaży 3. DZIENNIK kasowy 4. DZIENNIK bankowy 5. DZIENNIK dla pozostałych dokumentów.

Corax ERP - dzienniki księgowe
System zakłada istnienie wielu DZIENNIKów księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego DZIENNIKa. Na początku system generuje jeden DZIENNIK o symbolu 1 i nazwie DZIENNIK podstawowy. W praktyce spotyka się podział DZIENNIKów na DZIENNIK zakupów; DZIENNIK sprzedaży; DZIENNIK kasowy; DZIENNIK bankowy; DZIENNIK dla pozostałych dokumentów księgowych.

Corax ERP - Księgowanie dokumentów
Operacja księgowania realizowana jest w tabeli Dekretacja dokumentów w opcji Operacje. Księgowanie: nadaje dokumentowi unikalny, kolejny numer w DZIENNIKu; wpisuje datę zaksięgowania; blokuje możliwość edycji dekretów dokumentu; nadaje dokumentowi status K. Księgowanie dokumentów jest procesem nieodwracalnym. Pamiętać należy o tym, że większość zestawień księgowych potrafi korzystać z zapisów dokumentów roboczych czyli zadekretowanych, a nie zaksięgowanych. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Corax ERP - Obroty dzienników księgowych
Opcja Obroty DZIENNIKa służy do przeglądania i drukowania zawartości DZIENNIKów księgowych. Przycisk Wykonaj generuje zestawienie w postaci tabeli zawierającej wszystkie zaksięgowane dokumenty jakie trafiły do DZIENNIKa we wskazanym okresie. W każdej pozycji prezentowany jest numer i data księgowania oraz sumaryczne kwoty dekretów.

Szyfrowanie danych
Zaszyfrowanie całej bazy danych, plików danych lub plików DZIENNIKa jest możliwe bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji. Korzyści takiego rozwiązania to między innymi: możliwość wyszukiwania zaszyfrowanych danych zarówno z określonego zakresu, jak i przy użyciu wyszukiwania rozmytego; możliwość wyszukiwania bezpiecznych danych pochodzących od nieautoryzowanych użytkowników; oraz szyfrowanie danych bez wprowadzania żadnych wymaganych zmian w istniejących aplikacjach.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl