INTELLIGENCE

Program ENOVA intelligence

Business intelligence


Business INTELLIGENCE (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.

program do magazynu | systemy it |

Business Intelligence


Wyzwania stawiane przed Business INTELLIGENCE dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

business intelligence | funkcje bazy sql server | microsoft sql 2008 server | zintegrowane systemy zarządzania |

Business Intelligence SQL


Wyzwania stawiane przed Business INTELLIGENCE dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

business intelligence |

Business Intelligence SQL
Wyzwania stawiane przed Business INTELLIGENCE dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

Business Intelligence
Wyzwania stawiane przed Business INTELLIGENCE dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.

Platforma raportowa
Realizowanie projektów przez działy IT przedsiębiorstw w zakresie wdrażania platformy raportowej typu Business INTELLIGENCE, pozwalające na standaryzację i zmniejszenie kosztów dostarczania informacji dla użytkowników biznesowych.

Reporting Services - platforma raportująca
Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness INTELLIGENCE.

Microsoft Business intelligence
Business INTELLIGENCE (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.

SQL Server 2005 zapewnia
Szybszą pracę Integracja z platformą Microsoft.NET ułatwia programistom skupienie się na najważniejszych zadaniach, bez konieczności pracy w nieznanym im środowisku. Lepszy proces podejmowania decyzji Ulepszenie istniejących funkcji Business INTELLIGENCE, takich jak OLAP i drążenie danych, oraz wprowadzenie nowej funkcjonalności w postaci serwera raportowania dają przedsiębiorstwom możliwość przekształcania informacji w lepsze decyzje biznesowe na wszystkich szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo Gwarantowana i niezawodna jakość pracy nawet najbardziej wymagających aplikacji, zapewniająca bezpieczeństwo danych firmowych. .

Wyszukiwanie danych
Microsoft SQL Server 2008 umożliwia podejmowanie świadomych decyzji na podstawie analizy predykcyjnej dzięki kompletnemu i intuicyjnemu wyszukiwaniu danych, w pełni zintegrowanemu platformy firmy Microsoft Business INTELLIGENCE i rozszerzalnemu na dowolną aplikację. Podejmowanie lepszych decyzji biznesowych na podstawie pełnego wglądu w informacje i prognozy dzięki zastosowaniu intuicyjnych i kompletnych narzędzi do wyszukiwania danych, z których może skorzystać każdy użytkownik. Osadzanie funkcji prognozowania w celu tworzenia inteligentnych aplikacji i rozszerzanie technologii drążenia danych w celu spełniania konkretnych potrzeb biznesowych.

Rozwiązania firmy SAP
Tak jak inni dostawcy oprogramowania w formie usługi, INTELLIGENCE udostępnia swoją platformę sprzętową, całodobowe wsparcie techniczne oraz usługi związane z administracją i aktualizacją systemu. Firma świadczy również usługi hostingu IT oraz zdalnej administracji systemami z serii mySAP. Podobne usługi oferuje także BCC w zakresie systemu SAP Business One. .

Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services to otwarta i umożliwiająca rozbudowę platforma obsługująca każdy etap procesu raportowania, w tym tworzenie, zarządzanie i rozprowadzanie rozbudowanych, interaktywnych raportów w skali całego przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy wchodzące w skład systemu Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, dzięki którym jedna platforma służąca do raportowania pozwala zaspokajać wszystkie potrzeby związane z raportowaniem. SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder .

Platforma raportowa
Realizowanie projektów przez działy IT przedsiębiorstw w zakresie wdrażania platformy raportowej typu Business INTELLIGENCE, pozwalające na standaryzację i zmniejszenie kosztów dostarczania informacji dla użytkowników biznesowych. Użytkownicy uzyskują dostęp do raportów za pomocą przeglądarki internetowej wykorzystując albo wbudowane rozwiązanie Reporting Services albo za pośrednictwem apliakjci Studio Raporty.net DOmyślnie raporty są renderowane do formatu HTML, ale rozwiązanie udostępnia inne sposoby renderowania w wyniku czego raport będzie prezentowany w formacie PDF lub TIFF w celu wydrukowania go na drukarce. Wynik raportu można eksportować za pomocą formatów bazodanowych typu CVS lub XML. Innym podejsciem jest udostępnianie raportów za pomocą aplikacji biznosowych, tak aby użytkownik bezpośrednio ze swojej aplikacji z którą pracuje na co dzień mógł uruchamiać raporty.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl