MAGAZYN

Program ENOVA magazyn

System magazynowy online


Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach MAGAZYNowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji MAGAZYNowych.


Implementacja


Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów MAGAZYNowych pozwala na współpracę programu studio MAGAZYN wms net z systemami np:. Firma imag specjalizuje się w serwisie, wdrożeniach i rozwoju oprogramowania dla firm asseco wapro. Udostępniane są informacje dotyczące numeru dokumentu MAGAZYNowego, daty wystawienia, kontrahenta oraz szczegóły dotyczące asortymentu.


Wdrożenie platformy


Asp net jest częścią platformy netaby móc korzystać z aplikacji MAGAZYNowej online, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera www, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez internet. Prowadzenie efektywnej gospodarki MAGAZYNowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest aplikacja MAGAZYNowa online. Oprogramowanie softwarestudio to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści, to aplikacja MAGAZYNowa online w technologii asp net wykorzystująca bazę danych ms sql server w wersji 2008 lub nowszą.


Realizacji wyznaczonych


Każdorazowe ważenie palety odnotowywane jest w systemie z zapisem kto i kiedy oraz jaką paletę ważył. Program studio MAGAZYN wms net standardowo korzysta z bazy ms sql 2008 r2 server lub nowszy. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne oraz logistyczne branży 3pl zdają sobie sprawę, że sprawne funkcjonowanie bez systemu klasy wmsjest trudne na współczesnym, konkurencyjnym rynku.


Zarządzanie pojmowane jako działanie kierownicze


Ilość optymalna jest to ta, która najlepiej wypełni miejsce składowania. Brak zapisu w polu ilość_MAGAZYNowa traktowany jest jak zapisanie ilości 0. Komisjonowanie - order picking.


Oprogramowanie www


Po kreatora tworzenia witryny sieci web zostanie uruchomiony, kliknij przycisk dalej. Większość jednak oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Aplikacja internetowa (web application) to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.


Złożenia zamówienia


Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów MAGAZYNowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy online, oraz radiowych terminali mobilnych. System dostarcza informacji dotyczących stanu MAGAZYNowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów wms jest bezbłędna lokalizacja towarów w MAGAZYNie oraz kontrola przebiegu obrotu MAGAZYNowego.


Firma zewnętrzna


Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów wms jest bezbłędna lokalizacja towarów w MAGAZYNie oraz kontrola przebiegu obrotu MAGAZYNowego. Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów MAGAZYNowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy online, oraz radiowych terminali mobilnych. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów.


Prezentacja systemu magazynowego


Etykiety logistyczne gs1 umożliwiają automatyczne gromadzenie danych na każdym etapie w łańcuchu dostaw, a w MAGAZYNie na etapie przyjęcie i wydawania. System MAGAZYNowy wms w takich firmach zwykle istniał wyłącznie na papierze lub w głowie MAGAZYNiera. Dostępne mechanizmy wymiany informacji między kontrahentami oraz moduł b2b pozwalają klientom MAGAZYNu na beżąco monitorować stany MAGAZYNowe, dostępność rotacje czy zaleganie.


Barbara pasierbek


net, który pomóć może w zarządzaniu MAGAZYNem. Za pomocą systemu wms możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do MAGAZYNu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Istotną rolę dla usługodawców logistycznych może stanowić możliwość planowania wysyłek z MAGAZYNu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas MAGAZYNowania i obniżyć w ten sposób koszty „zamrożenia” kapitału obrotowego.


magazyn
magazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazyn
Magazyn wysokiego składowania
Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia MAGAZYNu na potrzeby własnej firmy - ewidencja ilościowo wartościowa. MAGAZYN wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa MAGAZYNu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł MAGAZYNu wysokiego składowania.

Moduł internetowy dla kontrahentów
Moduł Internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach MAGAZYNowych przez Internet.

Nowoczesny magazyn
Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego MAGAZYNu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio MAGAZYN WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzchni MAGAZYNowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację MAGAZYNu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy MAGAZYNów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca budowy MAGAZYNów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program MAGAZYNowy dedykowany jest dla firm prowadzących MAGAZYN na zasadzie outsourcingu (usługi MAGAZYNowania), MAGAZYN logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające MAGAZYN wysokiego składowania prowadzą gospodarkę MAGAZYNową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie MAGAZYNowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem MAGAZYNu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w MAGAZYNie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio MAGAZYN WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach MAGAZYNowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi MAGAZYNowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy MAGAZYNowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi MAGAZYNowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę MAGAZYNowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług MAGAZYNowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów MAGAZYNowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkurencyjne MAGAZYNy do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni MAGAZYNowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Prace magazynowe
Prace MAGAZYNowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzMAGAZYNowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.