MAGAZYN

Program ENOVA magazyn

Inwentaryzacja w magazynie


W programie MAGAZYNowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych.


Przyjęcie towaru do magazynu


Przyjęcie towaru do MAGAZYNu przewidziane w rejestracji przyjęcia dokumenty: Awizo przyjęcia, Dokument Pz bufor, Dokument Pz, Zmiana lokalizacji – przesuniecie palet.


Magazyn Wysokiego Składowania


Zarządzanie MAGAZYNem WMS - MAGAZYN Wysokiego Składu - Prowadzenie efektywnej gospodarki MAGAZYNowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest oprogramowanie - informatyczny system zarządzania MAGAZYNem wysokiego składu.

oprogramowanie magazynowe | warehouse management system |

Programy magazynowe


Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie MAGAZYNem za pomocą programów komputerowych, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie MAGAZYNu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi.

pdf instrukcja programu magazyn narzędzi | warehouse management system |

Warehouse Management System


Rozwiązania typu Warehouse Management System (WMS) służą koordynowaniu prac MAGAZYNowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w MAGAZYNach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla Operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich MAGAZYNach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.


Magazyn wysokiego składowania


Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach) zwanych MAGAZYNami wysokiego składowania.

instrukcja programu magazynowego pdf |

Moduł system WMS


Tworzone oprogramowanie dedykowane jest zarówno na platformę Microsoft Windows (Programy Windows) oraz do pracy przez przeglądarkę internetową (aplikacje ASP.net). Moduł MAGAZYNu wysokiego składowania może współpracować z wieloma popularnymi polskimi i światowymi systemami ERP.


Programy magazynowe


Programy MAGAZYNowe przeznaczone są do zarządzania pracą MAGAZYNu wraz z personelem MAGAZYNowym. W wielu systemach informatycznych dostępne są moduły umożliwiające wsparcie procesów MAGAZYNowych. Wśród dostępnych programów MAGAZYNowych większość to rozwiązania zintegrowane.


Ewidencja Palet


Program MAGAZYNowy przeznaczony do ewidencji ilościowej palet w MAGAZYNach logistycznych. Przyjmowanie i wydawanie czyli ewidencja palet w oparciu o kwity.


Dokumenty magazynowe w systemie paletowym.


Oprogramowanie do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty MAGAZYNowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.


magazyn
magazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazyn
Magazyn wysokiego składowania
Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia MAGAZYNu na potrzeby własnej firmy - ewidencja ilościowo wartościowa. MAGAZYN wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa MAGAZYNu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł MAGAZYNu wysokiego składowania.

Moduł internetowy dla kontrahentów
Moduł Internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach MAGAZYNowych przez Internet.

Nowoczesny magazyn
Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego MAGAZYNu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio MAGAZYN WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzchni MAGAZYNowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację MAGAZYNu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy MAGAZYNów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca budowy MAGAZYNów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program MAGAZYNowy dedykowany jest dla firm prowadzących MAGAZYN na zasadzie outsourcingu (usługi MAGAZYNowania), MAGAZYN logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające MAGAZYN wysokiego składowania prowadzą gospodarkę MAGAZYNową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie MAGAZYNowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem MAGAZYNu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w MAGAZYNie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio MAGAZYN WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach MAGAZYNowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi MAGAZYNowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy MAGAZYNowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi MAGAZYNowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę MAGAZYNowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług MAGAZYNowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów MAGAZYNowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkurencyjne MAGAZYNy do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni MAGAZYNowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Prace magazynowe
Prace MAGAZYNowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzMAGAZYNowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.