MAGAZYN

Program ENOVA magazyn

System magazynowy WMS


PROGRAM MAGAZYNOWY - Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego MAGAZYNu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

program magazynowy | warehouse management system |

program magazynowy Android


Aplikacja na urządzenia z systemem ANDROID moduł MAGAZYNowy Studio MAGAZYN WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w MAGAZYNie wydzielonym jako MAGAZYN wysokiego składowania. Oprogramowanie MAGAZYNowe Android WMS może być uruchamiane na tabletach lub specjalnych terminalach firmy ZEBRA.

android wms | program magazynowy android |

Kartoteki magazynowe


Obrót towarowy w MAGAZYNie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo ważną rolę w całym systemie ewidencji MAGAZYNowej.


Report Builder w systemie magazynowym


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

raportowanie sql reporting services |

GS1


Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiam stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

chomikuj pdf | kody kreskowe |

Eksport danych z programu magazynowego


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Drukowanie dokumentów magazynowych


Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków.

dokumenty magazynowe | personalizacja wydruków |

Filtrowanie danych


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

pliki załączników | sortowanie |

Komunikacja z programem magazynowym


Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury.


Terminologia w programie magazynowym


Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera.


magazyn
magazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazynmagazyn
Magazyn wysokiego składowania
Oferowane rozwiązania dedykowane są w różnych wariantach, w tym do prowadzenia MAGAZYNu na potrzeby własnej firmy - ewidencja ilościowo wartościowa. MAGAZYN wysokiego składowania wymaga dedykowanego oprogramowania do używania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Obsługa magazynu wysokiego składowania
Obsługa MAGAZYNu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Program można wykorzystywać jako moduł MAGAZYNu wysokiego składowania.

Moduł internetowy dla kontrahentów
Moduł Internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach MAGAZYNowych przez Internet.

Nowoczesny magazyn
Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego MAGAZYNu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio MAGAZYN WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzchni MAGAZYNowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację MAGAZYNu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy MAGAZYNów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca budowy MAGAZYNów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program MAGAZYNowy dedykowany jest dla firm prowadzących MAGAZYN na zasadzie outsourcingu (usługi MAGAZYNowania), MAGAZYN logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające MAGAZYN wysokiego składowania prowadzą gospodarkę MAGAZYNową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie MAGAZYNowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem MAGAZYNu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w MAGAZYNie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio MAGAZYN WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach MAGAZYNowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi MAGAZYNowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy MAGAZYNowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi MAGAZYNowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę MAGAZYNowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług MAGAZYNowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów MAGAZYNowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkurencyjne MAGAZYNy do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni MAGAZYNowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Prace magazynowe
Prace MAGAZYNowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzMAGAZYNowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.