Środki Pieniężne

Środki Pieniężne

SoftwareStudio > enova moduł Księgowość > Środki pieniężne

Środki Pieniężne


Integralnym elementem systemu ENOVA jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie.

Ewidencji środków pieniężnych

System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich Operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami.

Moduł umożliwia:

 • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
 • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
 • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
 • rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
 • wprowadzania przelewów w dowolnej walucie,
 • generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
 • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
 • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
 • rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
 • dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
 • raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności)

;Środki pieniężne

Moduł umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcjonalność jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Prowadzi ewidencję dokumentów rozliczeniowych takich jak różnice kursowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek, delegacji. Możliwe są w formie elektronicznej importy wyciągów bankowych i eksport przelewów.


Ewidencji
ewidencjiewidencji
środków
środkówśrodków
pieniężnych
pieniężnychpieniężnych