Ewidencji Środków Pieniężnych

Ewidencji Środków Pieniężnych

SoftwareStudio > enova moduł Księgowość > Środki pieniężne

Ewidencji Środków Pieniężnych


Integralnym elementem systemu ENOVA jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie.

Ewidencji środków pieniężnych

System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich Operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami.

Moduł umożliwia:

 • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
 • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
 • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
 • rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
 • wprowadzania przelewów w dowolnej walucie,
 • generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
 • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
 • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
 • rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
 • dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
 • raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności)

;Corax ERP- Wprowadzenie środków trwałych do ewidencji

Kartoteka środków trwałych to podstawowa kartoteka programu. Powinny się w niej znaleźć wszystkie środki trwałe wprowadzone do ewidencji firmy. Stanowi ona główne źródło informacji na temat majątku trwałego danej jednostki gospodarczej. Zbiór ten dzieli się na : środki trwale; wartości niematerialne i prawne; inwestycje w obcych środkach trwałych; pozostałe środki trwałe (wyposażenie).


Moduł Ewidencji środków pieniężnych

Integralnym elementem systemu enova jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie. System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich Operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami.


Ewidencji
ewidencjiewidencji
środków
środkówśrodków
pieniężnych
pieniężnychpieniężnych