Koszty Ewidencja

Koszty Ewidencja

SoftwareStudio > enova moduł Handel > Ceny ewidencyjne

Koszty Ewidencja


W programie ENOVA za sposób ustalania ceny produktu zależny jest od ustalenia parametru Cena ewidencyjna produktów w Opcjach programu, w gałęzi Handel\Definicje dokumentów\Kompletacja.

Ceny ewidencyjne

Cena produktu może zostać ustalona na podstawie kosztów składników, lub jako stała cena ewidencyjna. Dla pozycji magazynowych kupowanych od dostawców wycena jest stosunkowo prosta, gdyż wynika z kosztów zakupu, ewentualnie podwyższanych o inne składowe np. transport. W sytuacji przyjmowania do magazynu produktów wycena wynika z kalkulajci kosztów wytworzenia.

<

Ceny
cenycenyceny
ewidencyjne
ewidencyjneewidencyjne