Magazyn

Magazyn

SoftwareStudio > Program WMS > Wizualizacja magazynu

Magazyn


Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu wms może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany - te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane. Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związnaych z zakąłdaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania.

Oprogramowanie WMS Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez Oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania.

Program SQL - Magazyn

Obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą programu SQL.


Oprogramowanie
oprogramowanieoprogramowanieoprogramowanie