Numeracja

Numeracja

SoftwareStudio > Oprogramowanie wypożyczalnia > Definicje numerów dokumentów

Numeracja


System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.

Numeracja dokumentów

Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola skorowidza numeracji dokumentów:

  • AKTYWNE – znacznik aktywności pozycji kartoteki; ;
  • OPIS – opis pozycji; ;
  • PRZED – dwa pierwsze znaki numeru dokumentu; ;
  • NUMER – numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie; ;
  • PO – typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym;
  • ROK;
  • TERMIN DO – data, do której obowiązuje numeracja.

Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym.

Czytaj też:


Numeracja

Opcja numeracja dokumentów pozwala za pomocą tabeli definiować kody rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, ich daty wazności oraz formaty.


dokumentów
dokumentówdokumentów