Soneta Nowa Wersja Aktualizacja

Soneta Nowa Wersja Aktualizacja

SoftwareStudio > enova wdrożenie > Enova wersja 9.0.4685

Soneta Nowa Wersja Aktualizacja


Zmiany w programie enova wersja 9.0.4685 z dnia 2012-10-30.

Enova wersja 9.0.4685

Członkowie i szkolenia

Zmiana funkcjonalności

  • Grupa szkoleniowa - formularz uczestnika. Poprawiono działanie pola Zaliczone. Jego odznaczenie powoduje wyczyszczenie wartości w polach 'Ocena końcowa' i 'Data zaliczenia'

Handel

Zmiana funkcjonalności

  • Umożliwiono dodanie towaru jako produktu w Operacji/technologii. Dotychczas możliwe było dodawanie tylko produktów.
  • Umożliwiono dodawanie towaru (nie produktu) jako pozycji zlecenia produkcyjnego.

Poprawione funkcje

  • Zmodyfikowano działanie systemu w zakresie wystawiania korekt w różnych datach. Przykładowo dla dokumentów ZK/PZ korekty powinny działać wg poniższego scenariusza:

Jeśli ZK jest z datą 1. i datą wpły

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje magazynowe.


Idealna wersja

Microsoft stworzył wiele wersji SQL Server 2008 przeznaczonych dla różnych rodzajów projektów internetowych i scenariuszy zastosowań. SQL Server Express to idealny wybór dla wielu programistów. Jest darmowy i oferuje ten sam silnik bazy danych, co wersje bardziej zaawansowane. Jeśli masz zamiar przechowywać wiele stron lub aplikacji, proponujemy wersję tańszą, jeśli zaś potrzebujesz wielu serwerów lub planujesz rozwijanie projektu tak, by osiągnął skalę masową, zalecamy wersję biznesową.


Enova
enovaenova