Zamówienia Rejestr

Zamówienia Rejestr

SoftwareStudio > enova moduł Handel > Zamówienia i oferty

Zamówienia Rejestr


Elastyczne zarządzanie produktami wymaga dorbej organizacji procesu sprzedaży. W tym celu warto wykorzystać elemnty jakie oferuje ENOVA w zakresie zamówień i ofert

Zamówienia i oferty

System ENOVA jest wyposażony w odrębne listy dokumentów magazynowych i handlowych. W tej sytuacji dokumenty np. FV i WZ nie muszą być tożsame, choć standardowe ustawienia powielają zapisy z FV na WZ. Producent zaproponował następujący obieg dla dokumentów handlowych (FV, FF, PAR i ZK) i magazynowych (PZ i WZ): Dokumenty PZ i WZ powstają automatycznie na listach dokumentów magazynowych w chwili dodawania do dokumentów handlowych pierwszej pozycji towaru z magazynu (nie dotyczy usług). Z dokumentów handlowych na magazynowe nie są przenoszone usługi. Korekty dokumentów magazynowych następują automatycznie poprzez korekty dokumentów handlowych. Np. korekta faktury sprzedaży (KFV) generuje automatycznie korektę wydania magazynowego KWZ. Jeśli użytkownik korzysta z faktur zaliczkowych FZAL, to obieg dokumentów umożliwia przekształcenie FZAL do kolejnej FZAL lub do FV. Faktury zaliczkowe powodują zobowiązania podatkowe VAT nie wpływając na obrót magazynowy. Dopiero wystawienie końcowej faktury FV do faktur zaliczkowych powoduje powstanie dokumentu magazynowego i obrót towarowy.

Zachowanie (relacje) dokumentów jest opisane w rozdziale Obieg dokumentów. Decyduje o nim zaznaczony, jeden z czterech parametrów:

  • Blokowanie towaru...- ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje, że wraz z wystawieniem dokumentu zamówienia, tworzy się dokument rezerwacji. Zamówienie jest odzwierciedlane w kolumnie stan zamówień na liście stanu magazynu i rezerwuje towar (zdejmuje ze stanu magazynu),
  • Uwzględnienie w stanie zamówionym – ustawienie aktywne, powoduje uwzględnienie zamówienia w kolumnie stan zamówień na liście stanu magazynu i nie rezerwuje towar (nie wpływa na stan magazynu),
  • Rezerwacja towaru – ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje, że wraz z wystawieniem dokumentu zamówienia, tworzy się dokument rezerwacji. Na liście stanu magazynu ilość zarezerwowana pomniejsza stan magazynu,
  • Bez zmian stanu - ustawienie nieaktywne. Aktywacja powoduje brak powiązań zamówienia ze stanem zamówień i stanem magazynu na liście stanów magazynowych.
Czytaj też:


Zamówienia

Program Studio HR.net umożliwia zarejestrowanie zamówienia na określoną ilość pracowników wraz z ich zawodami oraz wymaganiami klienta co do posiadanych umiejętności oraz znajomości języków obcych. Dokument zamówienia jest ściśle powiązany z kartoteką kontrahenta systemu Enova poprzez wskazanie MPK kontrahenta (na liście rozwijanej w polu MPK wyświetlany jest rejestr kontrahentów zarejestrowanych w systemie Enova). Po rejestracji zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail do kierowników poszczególnych działów informująca o powstaniu nowego dokumentu wraz z informacją na jaki zawód zostało zarejestrowane zamówienie, na jaką ilość pracowników oraz na jaki przedział czasowy, co jest zielonym światłem dla innych działów, by rozpocząć poszukiwanie kandydatów do pracy oraz miejsca ich zamieszkania, podczas wykonywania pracy, by móc zrealizować zamówienie klienta na czas.


Zamówienia
zamówienia
oferty
ofertyoferty