Kartoteka magazynowa

Spis treści Kartoteka magazynowa

kartoteki magazynowe

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Kartoteka magazynowa, dane prezentowane w tabeli oferują użytkownikowi bezpośrednią kontrolę nad sposobem ułożenia kolejności danych w tabeli. Poprzez dostępną uniwersalną funkcje sortowania.

Oprogramowanie Warehouse Management System pozwala na kontrolę stanów magazynowych. Dla wybranego magazynu, wszystkich magazynów, wg wybranych cech towarów oraz wg dostawców czy właścicieli towaru.

Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych.

Tak oznaczone urządzenie można w łatwy i szybki sposób identyfikować towar wykorzystując skanery kodów.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, czyli lokalizacje magazynowe. Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów. Aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi.

Systemy magazynowy doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych. Ruch towarów jest tam intensywny. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie. Przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Za pomocą oprogramowania magazynowego możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.

Kartoteka magazynowa

Kartoteka magazynowa – załączniki

Standardowa funkcja programu magazynowego przeznaczona jest do kopiowania dowolnych plików i kojarzenia ich z danym dokumentem. W przeciwieństwie do skanów lub zdjęć, które standardowo powinny być zapisane w formacie pliku graficznego JPG, załącznikiem może być dowolny plik zapisany w komputerze.

Pliki zapisane w ten sposób na serwerze i skojarzone z dokumentem pozwalają na łatwe i szybkie udostępnianie ich wybranym osobom. Należy pamiętać, że ustawienia serwera mogą ograniczać wielkość plików transferowanych na serwer. W zależności od szybkości łącz należy przyjąć zasadę, że pojedynczy plik kopiowany jako załącznik powinien być wielkości do 1 MB. Ilość dołączanych plików może być dowolna, ograniczeniem jest wielkość przestrzeni dyskowej dostępnej dla aplikacji.

Zdjęcia

Mogą to być skany dokumentów, kopie faktur, maile lub zdjęcia. Do każdej kartoteki towarowej można przypisać w postaci załączonych plików graficznych w formacie jpg – zdjęcia. Ilość załączonych zdjęć do każdej kartoteki jest dowolna, przy czym wgrywając zdjęcia program tworzy automatycznie miniaturę o wymiarach 200×100.

Istnieje kilka sposobów przeglądania wprowadzonych kartotek asortymentowych:

 • wszystkie – tabela – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek wszystkie –
 • tabela ze zdjęciami – wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych kartotek wraz z miniaturami zdjęć przypisanymi do kartotek pogrupowane – wyświetla rejestr wszystkich kartotek asortymentowych zgrupowanych wg kontrahentów, grup i cech towarowych
 • dopisz nową kartotekę – umożliwia dopisanie nowej kartoteki towarowej
 • kartoteki wg oddziałów – wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg oddziałów (menu budowane dynamicznie)
 • dokumenty wg dostawców – wyświetla rejestr kartotek towarowych skojarzonych z wybranym dostawcą (menu budowane dynamicznie)
 • kartoteki wg magazynów – wyświetla rejestr kartotek asortymentowych dopisanych dla wybranego magazynu (menu budowane dynamicznie)
 • własne widoki – wyświetla rejestr kartotek towarowych według zapisanych widoków zapisanych przez użytkownika systemu
 • stan magazynowy na dzień – wyświetla. 

Utworzona kartoteka magazynowa posiada opis szeregu cech, których podgląd można wyświetlić w oddzielnym oknie. Po wyborze z menu kartoteka magazynowa w pulpicie nawigacyjnym wyświetlają się szczegółowe pozycje.

Tak, rozmieszczenie towaru w magazynie koniecznie trzeba wdrożyć w Twoim magazynie wysokiego składowania.

Przez ostatnich kilka lat organizacje interesowały się technologią wirtualizacji Kartoteka magazynowa w programie WMS. Nie ma w tym nic dziwnego. Wirtualizacja bowiem nie tylko sprzyja elastyczności, ale wpływa także na znaczące obniżenie kosztów. Program WMS przejmuje od kierownika magazynu rolę zarządzania rozmieszczeniem towarów. Dzięki cyklicznej analizie rotacji towarów, program samodzielnie generuje zlecenia przesunięcia towarów we właściwe lokacje. Program magazynowy proponuje rozmieszczenie towaru w magazynie poprzez przydzielanie lokacji po przyjęciu towaru, jak i bieżące uzupełnianie lokacji magazynowych. Ponieważ oferujemy czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? to chcemy abyś z tego korzystał!.

Rozmieszczenie towaru w magazynie | Więcej na temat Kartoteka magazynowa w programie WMS

Rozmieszczenie towaru w magazynie

W jaki sposób czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? elimuje powstawanie błędów ?

Wersja demonstracyjna Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Serwer WWW, a w nasyzm wypadku jest to IIS, zapewnia zasadniczo cztery typy uwierzytelnienia. Są to Anonymous, Basic, Digest oraz Integrated Windows.

System WMS

Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? System WMS

System zarządzania magazynem

Sposoby rozmieszczania towarów w magazynie, czyli magazynowe systemy informatyczne. Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe (nośniki magazynowania, np. kartony zbiorcze) umożliwiające optymalne składowanie. Następnie automatycznie wygenerowane zostają dyspozycje właściwego umieszczenia towaru (przypisywane są adresy magazynowe – lokalizacje) przekazywane magazynierom odpowiedzialnym za transport w obiekcie magazynowym. System ewidencjonuje czas podjęcia oraz czas złożenia dyspozycji.

Miejsce składowania w magazynach może być już rezerwowane na etapie składania zamówień zakupu przez odpowiedni dział. Pełna integralność systemu pozwala na zarządzanie pracą logistyki i magazynowania już na bardzo wczesnym etapie. Program w pełni dostosowuje się do różnych wariantów działania magazynu oraz logistyki, dlatego możliwe jest, aby prace magazynierów były podzielone na odbierających towar i weryfikację dokumentów magazynowych WZ i PZ oraz na magazynierów odpowiedzialnych za rozmieszczenie przyjętego towaru na odpowiednich miejscach Magazynu Wysokiego Składowania. W jaki sposób czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? elimuje powstawanie błędów ?.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Możesz przy pomocy czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? usprawniać pracę magazynu wysokiego składowania.

Moduł magazynu wysokiego składowania wspomaga lub zastępuje pracę Kierownika Magazynu w zakresie zarządzania lokalizacją (rozmieszczaniem) towarów. Wykorzystanie raportów badania rotacji towarów moduł magazynu wysokiego składowania generuje zlecenia przesunięcia towarów na optymalne lokacje z punktu widzenia operacji magazynowych. Program magazynowy wspiera wybór lokalizacji przy przyjęciu towar.

Program do prowadzenia magazynu Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ?

Czy widziałeś już demo system magazynowy wms.net ?

Serwer WWW, a w nasyzm wypadku jest to IIS, zapewnia zasadniczo cztery typy uwierzytelnienia. Są to Anonymous, Basic, Digest oraz Integrated Windows. Ponieważ system magazynowy WMS.net umożliwia jednoczesne wydawanie nieograniczonej ilości dokumentów, w strefach najbardziej oddalonych od docelowej lokalizacji wydania obowiązuje komasacja dokumentów. Działa to w ten sposób, że jeden magazynier może pobrać towar z dowolnej liczby dokumentów. Następnie, gdy towar złożony jest w pobliżu pól wydawczych, magazynierzy wykonują kompletację towaru, czyli rozdzielają towar według klientów. Podczas kompletacji istnieje możliwość zrzucenia towaru do paczek. Oczywiście system można skonfigurować tak, aby kompletacja następowała na całej powierzchni magazynu (rozwiązanie dla niedużych magazynów). Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? w magazynie..

System magazynowy WMS.net

System magazynowy WMS.net

Co robić, aby czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? pracował dla mnie?

GTIN, czyli Global Trade Item Number, globalny numer jednostki handlowej; identyfikator GS1 służący identyfikacji jednostek handlowych, unikatowy w skali świata identyfikator produktu. Zazwyczaj składa się on z 14 cyfr, ale możliwe są także wersje kodu składające się z 8, 12, czy też 13 cyfr. Każdy nowy produkt musi mieć przypisany numer GTIN, w celu jego identyfikację i odróżnienia od innych produktów. Zakup licencji SaaS aplikacji Kartoteka magazynowa w programie WMS nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację.

Magazynowy system informatyczny

Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? Magazynowy system informatyczny

System do obsługi magazynów

Moduł WMS dla WF-mag, czyli aplikacja magazynowa. Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.

Oprogramowanie Asseco Wapro można wykorzystać w wielu branżach, zarówno handlowych jak i produkcyjnych.

Systemy Asseco Wapro dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw.

Oprogramowanie dla firm marki Asseco Wapro dostępne jest również w wersji Online na platformie Wapro Online i rozliczane w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service).

Rozwiązanie do obsługi magazynów wysokiego składowania (WMS) oparte na programie Studio Magazyn WMS.net rozszerza funkcjonalność programów Asseco Wapro o szczegółową ewidencję w magazynie oraz rejestrację operacji magazynowych i logistycznych. Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych. Co robić, aby czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? pracował dla mnie?.

SYSTEM DO OBSŁUGI MAGAZYNÓW

Jak wykorzystać czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ? w magazynie wysokiego składowania?

Konsultanci SoftwareStudio prowadzą wdrożenia programów wg różnych metod, w tym najczęściej metodyki wdrożeniowej, pozwalającej wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb oraz o doświadczenie zdobyte podczas wieloletnich wdrożeń i pracy z klientami różnorodnych branż. Metodyka wdrożenia bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, zdefiniowanych przez organizację Project Management Institute. Metodyka ta wyróżnia się całościowym spojrzeniem na cykl życia systemów IT. Podejście to obejmuje sprawne wdrożenie systemów, ich efektywne użytkowanie, utrzymanie oraz rozwój.

Oprogramowanie magazynowe Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ?

Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ?

 • Podczas odbioru ilościowego sprawdza się stan opakowań transportowych i zbiorczych. Między innymi monitoruje się czy przyjmowany towar został właściwie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu i przeładunku.
 • Partia towarów – jest to określona ilość wyrobów o tej samej nazwie pochodząca z jednego zakładu produkcyjnego, oznaczona w zasadzie tą samą datą produkcji lub symbolem tzw. szarży produkcyjnej.
 • Odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu ilości i stanu dostarczanego towaru, dlatego, aby wykluczyć wszelkie nieprawidłowości związane z brakiem lub uszkodzeniem towaru w transporcie.
 • Zintegrowane oprogramowanie do magazynu umożliwia bezpośrednią komunikację online kontrahentów magazynu z WMS.
 • Program WMS pozwala na kontrolę i optymalizację procesów magazynowych. Aby jak najbardziej optymalnie rozmieścić produkty w magazynie, program WMS analizuje różnorodne parametry przyjmowanego towaru. Magazyn WMS.
 • Prezentowany WMS inventory management system jest elastyczny, przystosowany do pracy w każdym rodzaju magazynu, w tym w magazynie automatycznym, bez względu na jego wielkość czy sposób składowania.
 • Funkcjonalności informatycznego systemu magazynowego klasy WMS z zakresu administrowania magazynem umożliwiają wykonywanie szybkiej inwentaryzacji.
Czy chcesz poznać kartoteka magazynowa w programie wms ?

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Magazyn WMS.net