Program do identyfikacji sprzętu

Spis treści Program do identyfikacji sprzętu

system WMS

Narzędziarnia program

Ewidencja narzędzi w firmie

Ewidencja narzędzi w firmie Narzędziarnia program

Ewidencja narzędzi w firmie

Każda firma usługowa, czy produkcyjna posiada wiele różnorodnych narzędzi. Im ich więcej, tym trudniej nimi zarządzać. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które odciąży pracowników i zautomatyzuje mnóstwo procesów. Ewidencja narzędzi w tego typu firmach to podstawa sprawnego funkcjonowania firmy i dobrej organizacji pracy. Systemy informatyczne od #SoftwareStudio to najwygodniejsze oprogramowanie do ewidencji narzędzi.

Narzędziarnia program

Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Inwentaryzacja

Narzędzia.net

Narzędzia.net Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku.

Arkusz inwentaryzacyjny (spis z natury) to rejestr który służy do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego, korekty stanów magazynowych, przeprowadzania inwentury dla poszczególnych kartotek magazynowych.

W rejestrze można podejrzeć pozycje arkusza inwentaryzacyjnego w zależności od numeru arkusza spisowego czy miejsca składowania.

Dostępne są standardowe funkcje sortowania, filtrowania, grupowania oraz drukowania.

Historia obrotów magazynowych w narzędziowni

Aplikacja dla narzędziowca

Aplikacja dla narzędziowca Historia obrotów magazynowych w narzędziowni

Historia obrotów magazynowych w narzędziowni

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń.

Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone).

Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz.

Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia.

Gospodarowanie narzędziami w magazynie firmy produkcyjnej, usługowej czy remontowo-budowlanej wymaga oprogramowania wspomagającego pracę pracowników z wykorzystaniem nowoczesnych systemów identyfikacji zarówno pracowników jak i narzędzi przez nich wykorzystywanych.

Program do ewidencji sprzętu

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi Program do ewidencji sprzętu

Program do ewidencji sprzętu

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatycznej identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np.

kodów kreskowych jako nośników informacji.

Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Technikę automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi, pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia i środków trwałych.

Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych.

Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.

Identyfikacja RFID

Identyfikacja RFID

Identyfikacja RFID

Kartę zbliżeniową RFID łatwo zmieścić w kieszeni ubrania roboczego, karta pozwala na oznakowanie jej unikalnym numerem ewidencyjnym, nalepką z nazwiskiem i zdjęciem pracownika.

Do drukowania takich kart można wykorzystać specjalny zestaw QuikCard ID Solution firmy Zebra.

Składa się on z kamerki internetowej, oprogramowania, drukarki kart Zebra i 200 kart na początek.

W przypadku małych zakładów i małej rotacji pracowników prościej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie przygotowanie takich zestawów.

Wypożyczanie narzędzi magazyn

Wypożyczanie narzędzi magazyn

Wypożyczanie narzędzi magazyn

Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.

Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Program narzędzia

Program narzędzia

Program narzędzia

Dane o narzędziach przypisywane są do kartoteki narzędziowej.

Wypożyczania narzędzi odbywa się bezpośrednio pracownikom/wykonawcom.

Program przechowuje te informacje i na bieżąco wyświetla jakie narzędzia są w danym momencie wypożyczone, do kogo są przypisane oraz w jakim terminie planowany jest zwrot narzędzi.

Dzięki systemowi identyfikacji nie ma możliwości zgubienia narzędzia, zawsze wiadomo gdzie dokładnie się on znajduje.

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Magazyn WMS.net