Obsługa magazynu wysokiego składowania

Spis treści Obsługa magazynu wysokiego składowania

rozmieszczanie towaru w magazynie

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych. Czyli miejsca składowania, w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny. Znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje.

Moduł magazynu wysokiego składowania.

Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o stanach: bieżącym dostępnym ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców, a także wielu innych.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania. Nowoczesny magazyn wysokiego składowania Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi.

Program magazynowy Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji (działalności). Przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, czy też komisjonowania. A także wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy.

Prace magazynowe

Obejmują czynności związane z rozładunkiem, a także załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrz magazynowego. Na przykład wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic). A także ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.
PRACE MAGAZYNOWE

Definicja Numeru Seryjnego

Numer seryjny – kod złożony z szeregu cyfr i/lub liter, nadawany produktowi lub serii produktów. W celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania, ustalenia legalności jego pochodzenia. Stosowany jest powszechnie we wszystkich gałęziach przemysłu. W informatyce to unikalny kod (znany jako CD-Key) dodawany do programów, gier. Istnieją specjalistyczne programy generujące kod numeru seryjnego na podstawie danych oryginalnej bazy danych ukrytej w aplikacji. Używanie tego typu programów jest legalne tylko dla własnych potrzeb. Na przykład w przypadku zagubienia oryginalnego „klucza” do posiadanej przez nas legalnej wersji. DEFINICJA NUMERU SERYJNEGO.

Partie produkcyjne i daty ważności

Wprowadzając szczegółową ewidencję z informacją o numerze seryjnym produktu lub numerze partii produkcyjnej i terminie przydatności do spożycia pozwala określać ile mamy danego towaru. O określonych numerach seryjnych lub z określonym terminem ważności. Informacja taka jest szczególnie pomocna przy wydawaniu z magazynu wg zasady FeFo, czyli wg najkrótszego terminu przydatności do spożycia. Bez sprawnego systemu informatycznego zdarza się, że wydawany jest towar wg zasady AdHoc. Czyli magazynierzy wydają towar który mają najbliżej (prawdopodobnie będzie wówczas LiFo – czyli ostatnie przyszło pierwsze wyszło). Partie produkcyjne i daty ważności w systemie WMS pomagają w prowadzeniu szczegółowej ewidencji. Co szczególnie wymagane jest w systemach śledzenia dostaw (tracebility). PARTIE PRODUKCYJNE I DATY WAŻNOŚCI.

Notatki

Lista pozwala na wprowadzanie dowolnej ilości, dowolnych notatek powiązanych z kontrahentem. Mogą to być ustalenia, albo też warunki szczególne powiązane z kontrahentem. NOTATKI.

Obsługa magazynu wysokiego składowania

Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek. /
Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania. Jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net Program WMS.net w technologii Asp.Net. To nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL Server.

Systemy logistyczne

Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Warehouse Managment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry program WMS to jednak dopiero połowa sukcesu, drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:

  1. Analiza przedwdrożeniowa – obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Najczęściej jednak analizę ogranicza się tylko do wybranego obszaru w jakim ma być wykorzystywany program magazynowy.
  2. Projekt systemu – przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta. Jego specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki, a także dodatkowych potrzeb klienta poparty profesjonalnym doborem sprzętu, który uwzględnia wszelkie czynniki warunków środowiska pracy. Pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.
  3. Parametryzacja systemu – czynność wykonywana po podpisaniu kontraktu polegająca na przygotowaniu systemu WMS do wymagań klienta. Sprecyzowanych w projekcie systemu (zakres prac obejmuje dostosowanie architektury bazodanowej, parametryzacja algorytmów sterowania, przygotowania niezbędnych raportów, interfejsów z systemami ERP, MRP) Instalacja – szczegółowa konfiguracja i instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami.

SoftwareStudio – wdrożenie

  1. Testy i szkolenia – zainstalowany i skonfigurowany system WMS musi rozpocząć swoje poprawne działanie. Dlatego niezbędnym elementem jest wykonanie testów pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu. Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika. Oddanie systemu – odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne, a także wydajnościowe oprogramowania sprzętu. Na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał. Serwis – ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, że jest to jeden z najbardziej docenianych etapów podczas którego staramy się zapewniać wsparcie. Rozwój i dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.

Wartość stanów magazynowych

Wartość zapasów w magazynie wynikać może z przeliczenia ilości sztuk wg wybranej ceny ewidencyjnej towaru. Na przykład ceny zakupu lub ceny sprzedaży. Obliczanie cen może odbywać się zarówno w polskich złotych jak i w walutach.
WARTOŚĆ STANÓW MAGAZYNOWYCH

Sposoby rozmieszczania towarów w magazynie

Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe (nośniki magazynowania, np. kartony zbiorcze) umożliwiające optymalne składowanie. Następnie automatycznie wygenerowane zostają dyspozycje właściwego umieszczenia towaru. Przypisywane są adresy magazynowe – lokalizacje przekazywane magazynierom odpowiedzialnym za transport w obiekcie magazynowym. System ewidencjonowanuje czas podjęcia oraz czas złożenia dyspozycji. Miejsce składowania w magazynach może być już rezerwowane na etapie składania zamówień zakupu przez odpowiedni dział. Pełna integralność systemu pozwala na zarządzanie pracą logistyki i magazynowania już na bardzo wczesnym etapie. Program w pełni dostosowuje się do różnych wariantów działania magazynu oraz logistyki. Dlatego możliwe jest, aby prace magazynierów były podzielone na odbierających towar i weryfikację dokumentów magazynowych WZ i PZ oraz na magazynierów odpowiedzialnych za rozmieszczenie przyjętego towaru na odpowiednich miejscach Magazynu Wysokiego Składowania. SPOSOBY ROZMIESZCZANIA TOWARÓW W MAGAZYNIE.

Drukowanie kodów kreskowych. Obsługa magazynu wysokiego składowania

Program pozwala drukować kody kreskowe w dwóch trybach. Bezpośrednim na drukarce kodów kreskowych zgodnej ze standardem ZEBRA (EPL lub ZPL). Także w trybie graficznym wykorzystując specjalne czcionki, które wartość tekstową zamieniają na kod paskowy. Metada ta ma zastosowanie nie tylko w przypadku wydruków na papierze, ale także może mieć zastosowanie do prezentacji danych na ekranie. Jak również skanowanie kodów z ekranu monitora. DRUKOWANIE KODÓW KRESKOWYCH.

Moduł integracji z systemem ERP

Szybkość – to jedna z ważnych cech dobrych rozwiązań jakie oferują operatorzy logistyczni. Bez integracji z systemem ERP np. SAP lub innymi systemami sprzedażowymi klientów trudno jest zapewnić szybką realizację zleceń. Moduł integracyjny można wykorzystywać jako rozwiązanie działające OnLine. Integracja z bazą systemu ERP poprzez WebApi lub bazę danych, albo teżdziałające Offline (import z plików XML, XLS lub CSV). MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM ERP

WMS demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Magazyn WMS.net